Materie

Advocaat De Prijcker - materie

Binnen het kantoor komen verschillende uiteenlopende materies aan bod.
Er wordt steeds gezorgd voor een advies en begeleiding op maat.

Het kantoor richt zich zowel tot particulieren welke problemen ervaren in hun privéleven, als tot kleine ondernemingen of zelfstandigen welke op problemen in de uitoefening van hun professionele bezigheden stoten.

Wij bieden advies wanneer er zich problemen voordoen of vragen rijzen inzake de diverse materies in het recht. Tijdig correct juridisch advies inwinnen is van belang.

Tevens wordt er advies geboden bij het opstellen van diverse overeenkomsten. Wij zullen in de eerste plaats steeds pogen een oplossing te zoeken buiten de gerechtelijke procedure. Dit laatste door middel van bemiddeling tussen de betrokken partijen en het zoeken naar een vergelijk.

Indien geen minnelijke oplossing mogelijk blijkt bieden wij uiteraard de nodige begeleiding bij de opstart en tijdens de loop van een gerechtelijke procedure.

Materies die binnen het kantoor veelvuldig aan bod komen zijn:

  • Familierecht en echtscheidingsrecht
  • Pacht
  • Problemen inzake gronden en onroerende goederen
  • Onteigening
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Straf- en verkeersrecht
  • Bemiddeling

 

Marktplein 36, 9220 Hamme
052/47.31.74
052/47.70.22
info@advocaatdeprijcker.be
Copyright © 2021 - Advocatenkantoor De Prijcker - Webdesign by Eye
Scroll Up